Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE BRANKA U OPAVY v POVIS

Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna
23706 Moravice 7.252 7.252 Most č. 4644-1 přes Moravicí oba břehy celoročně
16549 Moravice 8.050 8.050 Hradec nad Moravicí - lávka u podniku Brano Group, a.s. nevyplněno celoročně
23707   0.145 0.145 Most č. 44346 -1 přes Rybnický p. oba břehy celoročně
23708   0.292 0.292 Most bezejmenného LS přítoku Moravice oba břehy celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa míst omezujících odtokové poměry