E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie A a C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil A 276 Moravice - Kružberk

                     A 277 Moravice - Branka u Opavy

 

Hlásný profil kategorie C : HP C1 - Hradec nad Moravicí - Žimrovice

                                              HP C1 - Vítkov - Podhradí
 


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS a limnigrafickou latí.