Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace I/57 směr severně do Opavy a jižně směrem Hradec nad Moravicí.

U zaplavení mostu 4644-1 se předpokládá objízdná trasa směr Chvalíkovice

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území v katastru obce. Doprava se pak bude směrovat a řídit pokyny Policie ČR na určené objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Branka u Opavy v POVIS

Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy                   Popis objízdné trasy
1627 Branka u Opavy OBJ_01_Branka u Opavy U zaplavení mostu 4644-1 objízdná trasa východní části obce bude směrem na Chvalíkovce
1628 Branka u Opavy OBJ_02_Branka u Opavy Při Q100 objízdná trasa bude vedena do evakuačních míst směrem Opava
1629 Branka u Opavy OBJ_03_Branka u Opavy Objízdná trasa silnicí I/57 směr Hradec nad Morvicí

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Branka u Opavy v POVIS

Při rozvodnění řeky Moravicev obci Branka u Opavy dochází  k zaplavení mostu silniční komunikaci

Id. omezení Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
4802 Branka u Opavy Zákaz vjezdu na most č. 4644-1 Možnost rozlivu Moravice na silnici III/4644, ul. Školní Moravice (202450000100) 7.25

 


Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace I/57  je silnicí I. třídy v Česku spojující města Hradec nad Moravicí a Opavu

další význačné dopravní komunikace: 1) státní hranice - Krnov - Vsetín - Trenčanská Teplá č. I/57 SÚS Opava

2) železniční trať Opava - Branka u Opavy - Hradec nad Moravicí správa ČD s.p.

3) státní silnice Branka u Opavy - Chvalíkovice III/4644