Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Branka u Opavy jsou na webovou aplikaci dPP BRANKA U OPAVY zařazeny:

Poř. Id. sráž. stanice Název stanice Provozovatel On-line měření Obec
1

POD_BRAN

POD 2011

Branka Povodí Odry, s.p. graf Branka u Opavy
2 OBC507270_01S Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí graf Hradec nad Moravicí
3 OBC553115_01S Životické Hory Otice a Dolní Životice graf Lhotka u Litultovic
LIT_SRV Litultovice-Choltice Litultovice graf Litultovice
5 NSED-SRV Nové Sedlice SRV Nové Sedlice graf  Nové Sedlice
6

POD_OPAV

POD 2011

KS Opava  Povodí Odry, s.p. graf  Opava
7

CHMU_307421

CHMU 2011

Opava-Otice ČHMÚ Ostrava graf  Opava - Otice

 

 


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Branka u Opavy v POVIS