Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Opava. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Branka u Opavy 

adresa: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

telefon/fax: 553 787 011;  e-mail: obec@branka.eu   webwww.branka.eu

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

  k o n t a k t 

e-mail

1.

PhDr. Rataj, Michael Ph.D.

předseda

OÚ Branka u Opavy

553 787 011,   606 550 240

starosta@branka.eu

2.

Mgr. Zajíček, Michal

místopředseda

OÚ Branka u Opavy

553 787 011

mistostarosta@branka.eu

3.

Křesťan, Josef

člen

OÚ Branka u Opavy

553 787 011,   724 779 223

josef.krest@seznam.cz

4.

Kuča, Jan

člen

OÚ Branka u Opavy

553 787 011,   730 627 053

kucajan216@seznam.cz

5.

Remeš, Jakub

člen

OÚ Branka u Opavy

553 787 011,  728 997 783

jakubremes01@seznam.cz

6.

Sendler, Martin

člen

OÚ Branka u Opavy

553 787 011,   721 384 476

obec@branka.eu 

7.

Včelka, Lukáš

člen

OÚ Branka u Opavy

553 787 011,   774 996 387

obec@branka.eu 

8.

Mgr. Vícha, Vladimír

člen

OÚ Branka u Opavy

      553 787 011,      724 355 714

vladimir.vicha@seznam.cz