Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - závod 1 Opava, provoz Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808


Vodoprávní úřad

Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

odbor Životního prostředí, oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu, Vodoprávní úřad

Ing. Jiří Vaníček  Vedoucí odboru  Telefon: 553 756 870  Email: jiri.vanicek @opava-city.cz  Budova: Krnovská 71c


Ing. Kopfová Marie
Vedoucí oddělení 553756886
Mgr. Bílá Jana
Referentka oddělení 553756891
Ing. Čechová Lenka
Referentka oddělení 553756884
Ing. Evjáková Vendula
referentka oddělení ochrany vod a zemědělského půdního fondu 553756885
Ing. Chalabalová Svatava
Referentka oddělení 553756878
Ing. Jasníková Lucie
Referentka oddělení 553756883
RNDr. Kimplová Milada
Vynětí ze zemědělského půdního fondu 553756737
Ing. Martínková Hana
Vynětí ze zemědělského půdního fondu 553756890
Ing. Wondrová Hana
Referentka oddělení 553756887
Vodoprávní úřad 604229362

 

Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 031 111

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237