Historické povodně


Ve Brance u Opavy se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Doložené povodňové epizody: leden 1987 - ledové povodně, červenec 2007, květen 2010, květen 2013, říjen 2020.

V lednu 1987 - postihly Branku katastrofální ledové povodně s následnými škodami na majetku občanů i obce.

2.9. 2018 blesková povodeň – došlo ke kumulaci srážkových vod, které zaplavily a bahnem zanesly ulici Cihelní v Brance u Opavy