Technické prostředky povodňové komise obce


Technické prostředky povodňové komise obce Branka u Opavy

  • siréna
  • obecní rozhlas
  • hlásný megafon
  • internet - stránky
DRUH                  POČET VLASTNÍK KONTAKT
Hasičské auto 1 Obec Branka u Opavy

Jakub  Remeš

plovoucí čerpadlo v autě 1 Obec Branka u Opavy Jakub  Remeš
Požární čerpadlo (stříkačka) PS 12 zásahová 1 Obec Branka u Opavy Jakub  Remeš
samostatné plovoucí čerpadlo 1 Obec Branka u Opavy Jakub  Remeš
 Mobilní protipovodňové hrazení soubor Povodí Odry s.p. Ostrava Jakub  Remeš
protipovodňové vaky nesp. počet Obec Branka u Opavy Jakub  Remeš
       

Spojení na Sbor dobrovolných hasičů - JSDH Branka u Opavy

SDH-Branka u Opavy

  • velitel:        Jakub Remeš                                   tel.: 553 787 011,   728 997 783

Spojení na související povodňové komise

je uvedeno v kapitole Související povodňové komise